نحوه ارزیابی شرکت دانش بنیان

ارزیابی شرکت های دانش بنیان

با توجه به فرمایشات دکتر صاحبکار در فرایند ارزیابی دانش بنیان ۲۹۰۰ شرکت شناسایی شده است که ۲۰۰۰ شرکت دانش بنیان نوپا و ۹۰۰ شرکت تولیدی هستند لیکن حمایت این قانون فقط برای آن ۲۰۰۰ شرکت دانش بنیان نوپا ست. برایی این ۹۰۰ شرکت صنعتی و تولیدی چه حمایتی تدارک دیده شده است؟ ۳- آیا این درست است که حمایت وقتی باشد که تولید محصول انجام شده، فروخته شده و در ترازنامه

و اظهارنامه آمده است؟ ۶- ۳- دکتر اخوان (دانشگاه امیرکبیر) ۱- در قوانین و مقررات، رویکرد تحلیل هزینه-فایده داشته باشیم.

۲- پیگیری اینکه این وامها و حمایت‌ها به چه میزان منجر به تولید محصول یا خدمت دانشی می‌شود، لازم است. ۳- به جای در نظر گرفتن و توجه ویژه به های تک، به فناوری مناسب توجه داشته باشیم؛ بدین معنا که هر چیزی را ارزانتر از دیگران تولید کردیم، صادر و هرچه را گران‌تر تولید می‌کنیم، وارد کنیم. ۶- ۴- حمیدرضا محمدی (فعال کسب وکار) ۱- در قانون فقدان نگاه واقعی به فضای کسب و کار در ایران وجود دارد. در گزارش بانک جهانی، از بین ۱۹۰ کشور در شاخصی کسب وکار، رتبه ۱۲۰ و در شاخصی تجارت فرامرزی ۱۷۰ شدهایم..” که رومسلم رومطالعات آور ۲- مشوق‌ها و حمایت‌ها را بهتر است به ساختارهای حامی دانش بنیان بدهیم؛ نه به شرکت های دانش بنیان، ۳- پیشنهاد می‌شود برای شرکت‌های دانش بنیان یک میز در اتاق بازرگانیی تخصیص داده شود. ۴- از میان ۹۰۰ شرکت صنعتی دانش بنیان خیلی‌ها فعال نیستند. ۵-۶-دکتر فقیهی ۱- از دیدگاه سیاستگذاری رویکردهای زیر نسبت به قانون دانش بنیان وجود دارد: – محتوا، چیستی و فلسفه قانون – قانون به منزله توزیعع کننده پول و توجه ارزیابیها تنها به هزینه کرد – توجه به دستاوردهای قانون در نظام فناوری کشور ۲- اگر مجریان قانون از پتانسیلل بانکی کشور استفاده می‌کردند (بدنه را واگذار می‌کردند) و به مسائل اجرایی وارد نمی‌شدند، بسیاری از چالش‌ها ایجاد نمی‌شد چراکه ممکن است در آینده کل حوزه دچار حاشیه شود. ۶- ۶- سایر نظرات و پیشنهادها – با توجه به اینکه پیش فرضی‌ها در ارزیابی سیاست مهم است لازم است تا جایگاه دقیق اقتصاد ایران در مسیر بلوغ خود به سوی دانشی بنیان مشخص شود. – سنجه‌های دقیقی برای ارزیابیشرکت‌های دانش بنیان به شرکت‌ها داده شود. – ایجاد پایگاه داده جامع از اطلاعات و آمارر فعالیت شرکتهای دانش بنیان و بروز رسانی مداوم آنها لازم است. – ردپای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان فناورانه در سندد جامع علمی هست

تسهیلات دانش بنیان

تسهیلات دانش بنیان

اصل پیدایش صندوق نوآوری و شکوفایی زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری شکل گرفت و در انتهای سال 13922 نیز آیین نامه های اجرایی این صندوق نهایی شد و از اوایل سال 1393 شروع به ارائه خدمات مالی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان نمود.

بخشی از وظایف صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه وام و تسهیلات قرض الحسنه ووام کم بهره دانش بنیان به شرکت های دانش بنیانبوده و سعی دارد با منابع مالی مناسبی که در اختیار دارد نیاز شرکت های دانش بنیان را مرتفع سازد.

شرایط دریافت وام های در نظر گرفته شده برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان و میزان آن، بسیار به بنیه مالی و سوابق اجرایی شرکت دانش بنیان متقاضی، باز می گردد. این شرکت ها با ارائه طرح جامع کسب و کار (Business Plan) خود به صندوق نوآوری و شکوفایی و تبیین اهداف شرکت یا موسسه از دریافت وام، و همچنین طی مراحل دریافت وام، می توانند از این صندوق تسهیلات خود را دریافت نمایند.

وام ها و تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان به دو صورت است:

  1. تسهیلات بدون بهره دانش بنیان تا سقف پرداختی 300 میلیون تومان و نرخ کارمزد 44 درصد برای ساخت نمونه صنعتی
  2. تسهیلات کم بهره دانش بنیان تا سقف 30 میلیارد تومان و نرخ بهره 111 درصد برای ساخت خط تولید و تجهیزات آن و سرمایه در گردش و سرمایه ثابت.

دوره تنفس و بازپرداخت این وام ها مختلف بوده و از قرار زیر است:

  1. دوره تنفس و بازپرداخت برای وام های بدون بهره:

اغلب برای اینگونه وام ها دوره تنفسی تا سقف 6 ماه و دوره بازگشتی در حدود 30 ماه د رنظر گرفته می شود.

  1. دوره تنفس و بازپرداخت برای وام ها کم بهره:

اغلب برای این نوع وام ها دوره تنفسی تا سقف 1 سال و دوره بازگشت در حدود 5 سال در نظر گرفته می شود.

البته لازم بذکر است که دوره تنفس و دوره بازپرداخت وام های صندوق نوآوری و شکوفایی بسیار به چانه زنی در جلسات ارزیابی و کمیته وابسته است.

میزان وام دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیاندر سال 1389 در مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از این شرکت ها و موسسات مصوب شد.

میزان وام اعطایی:

شرکت ها و موسسات دانش بنیان از منظر سطح تسهیلات و وام پرداختی به 22 دسته مختلف تقسیم می شوند:

1- شرکت دانش بنیان نوپا

آن دسته از شرکت ها و موسسات را شرکت دانش بنیان نوپا می گویند که تازه تاسیس بوده و گردش مالی چندانی نداشته باشند. حداکثر مبلغ وام برای این شرکت ها 300 میلیون تومان است که باز پرداخت این وام با کارمزد4% میباشد.

2- شرکت دانش بنیان صنعتی

: آن دسته از شرکت هایی که چند سالی از زمان تاسیس آنها می گذرد و همچنین دارای درآمد

حداکثر مبلغ وام برای این شرکت ها تا سقف 30 میلیارد تومان است که بازپرداخت این وام با  کارمزد  11% میباشد.

مجموعه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان

تاکنون ۲۰۸ شرکت در حوزه الکتروکنترل، ۱۹۸ شرکت در حوزه محصولات پیشرفته، ۱۹۴ شرکت در حوزه فناوری زیستی، ۱۹۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۷۰ شرکت در حوزه تجهیزات پیشرفته، ساخت و تولید آزمایشگاهی و ۹۲ شرکت در حوزه داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند.

بازپرداخت وام دانش بنیان

وام ها و تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان به دو صورت است:

تسهیلات بدون بهره دانش بنیان تا سقف پرداختی 300 میلیون تومان و نرخ کارمزد 44 درصد برای ساخت نمونه صنعتی

تسهیلات کم بهره دانش بنیان تا سقف 30 میلیارد تومان و نرخ بهره 11 درصد برای ساخت خط تولید و تجهیزات آن و سرمایه در گردش و سرمایه ثابت.

دوره تنفس و بازپرداخت این وام ها مختلف بوده و از قرار زیر است:

دوره تنفس و بازپرداخت برای وام های بدون بهره

اغلب برای اینگونه وام ها دوره تنفسی تا سقف 6 ماه و دوره بازگشتی در حدود 30 ماه د رنظر گرفته می شود.

دوره تنفس و بازپرداخت برای وام ها کم بهره

اغلب برای این نوع وام ها دوره تنفسی تا سقف 1 سال و دوره بازگشت در حدود 5 سال در نظر گرفته می شود.

البته لازم بذکر است که دوره تنفس و دوره بازپرداخت وام های صندوق نوآوری و شکوفایی بسیار به چانه زنی در جلسات ارزیابی و کمیته وابسته است.

آشنایی با دانش بنیان

مراحل ثبت نام شرکت های دانش بنیان

در ابتدا شرکت می بایست به سایت شبکه دانش بنیان ایران   مراجعه کرده و پس از مطالعه آئین‌نامه­ها و قوانین و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آئین نامه در قسمت «مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیتشرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجراء»، در سامانه ارزیابیشرکت‌های دانش بنیان  ثبت نام نمایند.

شرکت‌ها و موسسات باید بصورت عادي در اداره کل ثبت شرکت‌هايی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شوند و در هنگام ثبت، هيچ تفاوتي بين شرکت‌ها وجود ندارد.

  • شرکت‌هاي متقاضي پس از توليدکالاها و خدمات دانش‌بنیان يا ارايه نمونه آزمایشگاهی (براي شرکت‌های دانش بنیان نوپا)، بر مبناي آيين­نامه مصوب کارگروه، ارزيابي شده و براي يک مدت محدود مي­توانند از تسهيلات و مزايای دانش بنیان شدن به طور قانونی استفاده کنند و براي تمديد زمان استفاده از مزاياي قانون، بايد دوباره ارزيابي شوند.
  • ثبت شرکت به عنوان شرکت دانش بنیاندر سازمان ثبت اسناد و املاک

  • ثبت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان همانند دیگر شرکت‌ها و موسسات خواهد بود و شرکت متقاضی پس از ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها، وارد فرآیند ارزیابی شرکت‌ها می­شود.

آشنایی با شرکت دانش بنیان

شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم­افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری­ سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری­های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم­افزارهای مربوط تشکیل می­شود و بر اساس معیارهای مورد نظر آیین­نامه، به تایید کارگروه می­رسد.

شرکت دانش بنیان تجاری سازی

ثبت نام اشخاص حقیقی برای دانش بنیان شدن

لازم است فرد ابتدا به صورت حقوقی شرکت یا موسسه­ای را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برساند و بعد از اخذ شناسه ملی شرکت نسبت به ثبت نام شرکت در سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارزیابی اقدام نماید.

شناسه ملي اشخاص حقوقي

متقاضيان مي­توانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور مراجعه نمايند و با جستجوي اسم شركت يا موسسه، شناسه ملي اشخاص حقوقي را دريافت و در سامانه وارد نماييد.

تعداد افراد متخصص (هسته فناور یا واحد فناور) در یک مرکز رشد مستقر

قانون مختص به حمایت های  دانش بنیان از شرکت‌های ثبت شده رسمی است و هسته فناور یا واحد فناور، پس از ثبت رسمی حقوقی می‌تواند بلافاصله تقاضا داده و ارزیابی شود. لذا قبل از ثبت رسمی شرکت، امکان ارایه تقاضا و استفاده از حمایت‌های قانون وجود ندارد.

شخص رابط برای ثبت نام شرکت های دانش بنیان

رابط شرکت شخصی است که برقراری ارتباط از جانب دبیرخانه کارگروه با ایشان به راحتی امکان­پذیر باشد و از کلیه اطلاعات و فرآیندهای شرکت مطلع باشد. همچنین اگر رابط شرکت اقدام به ثبت نام اولیه نمود و پس از پنج ساعت ایمیل فعال­سازی برای وی ارسال نگردید، لازم است که دوباره اقدام به ثبت نام نماید.